Üldist

Isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Valvekliinik OÜ registrikood 11576944, aadress Pärnu mnt 48a, Tallinn, kes on võtnud kohustuse kaitsta ja austada Teie eraelu puutumatust.
Käesoleval kodulehel küsitavaid andmeid kogume isikule teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks või isikut puudutavate küsimuste lahendamiseks. Meie kodulehe kasutamisega annate Valvekliinik OÜ-le oma nõusoleku Teid puudutava teabe kogumiseks ja kasutamiseks eelnimetatud eesmärkide täitmiseks.
Valvekliinik OÜ on käesoleva kodulehekülje kaudu kogutud isikuandmete töötleja.
Patsiendi ja õigustatud kolmandate isikute isikuandmete töötlemisel järgib Valvekliinik OÜ Eesti ja Euroopa Liidu õigusakte.
Valvekliinik OÜ kasutab Patsiendi ja õigustatud kolmandate isikute isikuandmeid eesmärkidel, milleks meie keskus neid andmeid on kogunud ning nende eesmärkide täitmiseks vajalikus ulatuses.

Isikuandmete jagamine

Valvekliinik OÜ võib muuta Teie isikuandmed kättesaadavaks firmadele, mis pakuvad meie äritegevust toetavaid teenuseid nagu veebilehe analüütikud või klienditeeninduse pakkujad. Eelnimetatud firmad on volitatud kasutama isikuandmeid ainult selleks ettenähtud teenuste pakkumisel. Teenuspakkujate valikul jälgime, et teenuse osutaja asuks Euroopa majanduspiirkonnas.

Me võime avaldada Teie isikuandmeid otseselt või kaudselt kolmandatele isikutele kui kasutame oma kodulehe arendamiseks ja/või hooldamiseks ja/või veebimajutus- või muude tehniliste teenuste pakkumiseks kolmandate isikute teenuseid. Jagame Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele ainult privaatsusteatises kirjeldatud viisil. Me ei müü Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele.

Valvekliinik OÜ edastab isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele:

 • Seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks teenuse osutajatele;
 • Nõusoleku alusel kolmandatele Patsiendiga seotud isikutele;
 • Eestkostjale;
 • Eriarstile;
 • Haigekassale;
 • Terviseinfosüsteemi;

Kuidas Valvekliinik OÜ isikuandmeid kogub

Isikuandmeid kogume otse andmesubjektidelt koos nende nõusolekuga, kas e-kirja teel, päringuvormiga tagasiside saades (sh nõustudes meilt kirju saama). Lisaks kasutame automaatseid andmekogumisvahendeid (nt kodulehe analüüsiprogramm Google Analytics https://www.google.com/analytics/#?modal_active=none), sealhulgas küpsiseid (salvestavad kodulehe kasutustegevust) ja teisi jälgimisvahendeid, mis aitavad kaasa Valvekliinik OÜ kodulehe kasutajakogemuse paremaks optimeerimiseks ja tagavad seeläbi pakutavate teenuste kõrge kvaliteedi ja kliendile mugava navigeerimise kodulehel.
Kodulehel kasutame küpsiseid (Cookies), mis on vabatahtlikud igale kodulehe külastajale ja on võimalik keelduda.
Küpsis (cookie https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) on väikesemahuline tekstifail, mille veebiserver saadab kasutaja veebilehitsejale (Web Browser – nt Chrome, Safari, Firefox, Internet Explorer, Opera) ja mis salvestatakse kasutaja arvuti kõvakettale (tavaliselt Temporary files alla). Küpsised võimaldavad meelde jätta kasutaja eelistused (näiteks kasutatav kirjasuurus, suhtluskeel, arvuti asukoht, seadmeinfo, enim külastatud veebilehed / aadressid jms info), et pakkuda kliendile veebisirvija (mainitud Web Browser’d) kiiremat ja “targemat” tegutsemist. Veebilehitsejad on vaikimisi määratud küpsiseid lubama, aga on jäetud võimalus manuaalselt seadeid muuta selliseks, et veebilehitseja keeldub küpsistest, blokeerib kolmandate osapoolte küpsised, teavitab kasutajat igast saadetud küpsisest. Kui viimane punkt pole aktiveeritud, siis seda on kindlasti soovituslik teha, et tekiks ülevaade kodulehtedest, mis salvestavad kasutaja isikuandmeid.
Pikslisilt on väike veebisaidi koodilõik, mis võimaldab küpsiseid paigaldada ja lugeda. Pikslisildid käivituvad, kui kasutaja avab näiteks mõne e-kirja, saabub veebisaidile. Seejärel registreeritakse, et kasutaja on e-kirja avanud või laaditakse alla kolmandate isikute küpsiseid.

Valvekliinik OÜ poolt kasutatavad küpsised:

Seansiküpsised (ajutised küpsised). Seansiküpsised on ajutised ning kaovad, kui veebilehelt lahkute või oma veebilehitseja sulgete. Seansiküpsiseid võidakse kasutada veebilehe teatud funktsioonide, sisse logimiseks ja ostukorvi jaoks. Kasutuseesmärk on võimaldada meie teenuse kasutamist.
Püsiküpsised (kui külastaja annab nõusoleku, siis salvestuvad kasutaja arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist), mille eesmärk on pidada meeles kliendi valikuid Valvekliinik OÜ veebilehtedel. Püsiküpsiseid võidakse kasutada näiteks teie kui veebilehe korduvkülastaja äratundmiseks (nt Google ReMarketing https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en ehk järelturundus  funktsiooni kasutamiseks) ja veebilehe sisu kohandamiseks vastavalt teie vajadustele või statistiliste andmete kogumiseks.
Küpsiseid kasutatakse meie veebilehtedel, et pakkuda Valvekliinik OÜ kodulehe külastajale paremat kasutajakogemust. Küpsised võimaldavad meie veebiserveritel ära tunda Valvekliinik OÜ kodulehe ja kohandada kodulehe (kliendile kuvatava reklaami) sisu automaatselt nii, et see sobiks teie vajadustega, kui te lehte edasi külastate ja ka tulevikus uuesti lehele satute. Küpsiste kasutamine lihtsustab kodulehe kasutajate vajaduste äratundmist. Küpsised võimaldavad koguda kasutajastatistikat, mis aitab meil mõõta ja parandada meie kodulehe toimivust.
IMeedia Eesti poolt kasutatavad küpsised võivad olla loodud erinevate teenusepakkujate poolt, kes aitavad meil oma veebiteenuseid edendada. Sellised pakkujad on näiteks Google ja Facebook – neist lähemalt punktis “täpsem küpsiste kasutamine”.
Meie veebilehtede kasutajad loetakse küpsistega nõustunuks, kui nende veebilehitseja seadistustes on küpsised lubatud. Kui te küpsistega ei nõustu, ei pruugi kõik meie kodulehe teenused ja funktsioonid olla korrektselt toimivad.
Te saate alati ise otsustada, kas küpsised oma veebilehitseja sätetes lubada või mitte. Kui te küpsiseid ei soovi, seadistage oma veebilehitseja nii, et see keelab automaatselt küpsised ära või teatab teile iga kord, kui veebileht palub luba küpsise lisamiseks. Vajalike seadistuste tegemiseks palun tutvuge oma veebilehitseja abifunktsiooniga.

Täpsem küpsiste kasutamine Valvekliinik OÜ poolt:

Analüütilised küpsised. Koguvad teavet, kuidas veebilehte kasutatakse – millistel sisulehtedel viibitakse ja kaua viibitakse; milliseid sisulehti kasutatakse kõige rohkem; mida otsitakse kodulehelt jms. Analüütilised küpsised ei kogu teavet, et oleks võimalus veebilehe kasutaja otseselt tuvastada. Analüütilised küpsised on näiteks Google Analyticsi küpsised. Valvekliinik OÜ kodulehed kasutavad Google Analyticsi andmeid, mida kogutakse peamiselt Google Analyticsi osutatavate teenuste kaudu ja sellele kehtivad Google Analyticsi tingimused. Kodulehe sobimatu kasutuse kaitseks võime kasutada tööriista Google reCAPTCHA, mis kogub riist- ja tarkvara andmeid, näiteks seadme ja rakenduse andmeid ja teenuse terviklikkuse kontrollimiste tulemusi, samuti unikaalseid veebiidentifikaatoreid, nagu IP-aadress, ja saadab need andmed Google’ile analüüsimiseks. Seda teenust (“küpsised” aktiveeritud) kasutades nõustute isikuandmete edastamisega Google Analyticsile teenuse terviklikkuse kontrollimiseks ja ainult veebisaidi ohutuks kasutamiseks vajalike meetmete rakendamiseks.
Reklaamiküpsiseid. Aitavad pakkuda (kuvada mõnes reklaamvõrgustikus) kasutaja huvidele sihitud reklaame. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Kasutaja peab muutma oma veebilehitseja seadeid. Enimlevinud veebisirvijate seadistamise juhendid:
Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en;
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History;
Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy ;
Crome Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835 ;
Küpsiste blokeerimisel peab arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam kättesaadavad olla. Küpsised saab hiljem uuesti ka manuaalselt veebisirvijas aktiveerida.

Patsiendi isikuandmete kogumise ja töötlemise eesmärgid

Võime koguda ja töödelda järgmisi Teiega seotud andmeid:

 • Teave, mille Te esitate või olete varem esitanud meie kodulehel, sealhulgas interaktiivsete rakenduste kaudu (nt kordusretseptide pikendamise vorm);
 • Kui Te olete meiega ühendust võtnud e-posti vahendusel, võime selle kirjavahetuse ja kogu selles sisalduva teabe talletada;
 • Käesoleva kodulehe külastamise andmed, sealhulgas veebiliikluse andmed, asukohaandmed, ajaveebid ja muud teabevahetusega seotud andmed, mis on meile vajalikud arveldusteks või muul Valvekliinik OÜ Teiega seotud eesmärgil.

Patsiendi isikuandmeid kogutakse ja töödeldakse järgmistel eesmärkidel:

 • Seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks;
 • Tervisekaardi vormistamiseks;
 • Meditsiiniteenusele registreerimiseks;
 • Meditsiiniteenuse osutamiseks;
 • Vältimatu esmaabi andmiseks;
 • Eriarstile saatekirja vormistamiseks;
 • Vajalike analüüside läbiviimiseks;
 • Nimistute koostamiseks;
 • Arvete edastamiseks;

Patsiendi isikuandmete töötlemine tervisekaardi vormistamisel

Valvekliinik OÜ kogub Teilt tervisekaardi vormistamisel järgmisi isikuandmeid:

 • Ees- ja perekonnanimi;
 • Sünnipäev, -kuu ja –aasta;
 • Isikukood;
 • Alaealise elukoha, vajadusel ka passijärgse elukoha aadress;
 • Telefoninumber
 • Lasteasutuse, kooli või töökoha nimetus;
 • Töötava patsiendi puhul töö- ja ametikoha nimetus;
 • Püsiva töövõimetuse korral märgitakse töövõime kaotuse protsent;
 • Puude korral märgitakse puude raskusaste;
 • Riikliku pensioni liik, pensionitunnistuse number ja selle väljastaja nimetus;
 • Patsiendi nimistusse registreerimise kuupäev;
 • Patsiendi perearsti ees- ja perekonnanime ning telefoninumbri;
 • Allergilisi reaktsioone esilekutsuvad ravimid, toiduained;
 • Veregrupp ja Rh-kuuluvus;
 • Pidevalt kasutatava ravimpreparaadi nimetus, toimeaine nimetus, ravimi vorm, ühekordne annus, päevane annus;
 • Immuniseerimise kuupäev ja vaktsiini nimetus;
 • Tervist kahjustavad riskitegurid nagu suitsetamine, keha üle- või alakaal, alkoholi, uimastite tarvitamine;
 • Töö- ja ametikohal esinevad ohutegurid nagu müra, vibratsioon, kemikaalid, kiirgus, asbest, sundasend, raskuste tõstmine, füüsiline ja vaimne ülekoormus ning muud tervist kahjustada võivad tegurid;
 • Tehtud kirurgilised operatsioonid;
 • Anamnees;
 • Diagnoositud haiguse nimetus;
 • Tehtud uuringute ja konsultatsioonide tulemused;
 • Töövõimetuslehe väljakirjutamisel selle number, alustamise ja lõpetamise kuupäevad, duplikaadi väljastamine, arsti või ämmaemanda otsusel töötingimuste ajutise kergendamise vajaduse või teisele tööle üleviimise kohta märkida põhjus, sisu, kestus (alguse ja lõpu kuupäevad);
 • Retsepti väljastamisel ravimpreparaadi nimetus, kogus; haigekassa poolt kompenseerimisele kuuluva ravimi retsepti puhul ka retsepti number ja soodustuse määr.

Kodulehel oleva teabe kasutamise viisid

Valvekliinik OÜ võib Teid puudutavat teavet kasutada selleks, et:

 • Esitada meie kodulehe sisu Teie ja Teie arvuti jaoks kõige tõhusamal viisil;
 • Võtta Teiega ühendust kodulehte toimimist puudutavate ja tehniliste küsimuste osas, mis on seotud kodulehe kasutamisega;
 • Täita oma kohustusi, mis tulenevad meie vahel sõlmitud lepingutest;
 • Anda Teile võimalus kasutada soovi korral meie teenuste interaktiivseid rakendusi;
 • Teavitada Teid meie teenustega seotud muudatustest;

Me võime kasutada Teie andmeid statistilistel eesmärkidel, et koguda koondteavet meid külastavate isikute veebilehitsemistegevuse ja –harjumuste kohta. Nende andmete põhjal ei saa üksikisikut tuvastada.

Sisestatud sisu teistelt veebisaitidelt

Käesoleval kodulehel olevad artiklid võivad sisaldada manustatud sisu (nt videod, pildid, artiklid jms). Sisestatud sisu teistelt veebilehtedelt käitub täpselt samal viisil nagu külastaja külastaks teist kodulehekülge. Need veebilehed võivad koguda Teie kohta andmeid, kasutada küpsiseid, lisada kolmanda osapoole jälgimist ja jälgida oma suhtlust selle varjatud sisuga, sh jälgida oma suhtlust varjatud sisuga.

Kui kaua Valvekliinik OÜ Teie andmeid säilitab?

Valvekliinik OÜ ei talleta kodulehe kaudu saadud andmeid kauem, kui on vajalik andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks ja seaduses ettenähtust pikema aja jooksul.

Juhul, kui isikuandmete kogumise eesmärk on täidetud, kustutame liigsed isikuandmed järgnevalt:

 • Tervisekaart ja sellele kogutud isikuandmed säilitatakse vähemalt 110 aasta möödumiseni patsiendi sünnist;
 • Patsiendi poolt määratud kolmanda õigustatud isiku* andmed kustutatakse õigustatud isiku nõusoleku tagasivõtmisega, Patsiendi volituse tagasivõtmisega või Patsiendi surmaga;

*Kolmas õigustatud isik – isik, kes on õigustatud saama Patsiendi nõusolekul ja volitusel Patsiendi kohta käivaid eriliigilisi isikuandmeid.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus

 • Valvekliinik OÜ-l on Tervishoiuteenuse korraldamise seaduse kohaselt õigus töödelda patsiendi eriliigilisi isikuandmeid.
 • Valvekliinik OÜ-l on Tervishoiuteenuse osutamise dokumenteerimise ning nende dokumentide säilitamise tingimuste korra kohaselt õigus töödelda isikuandmeid (mis ei kuulu eriliigiliste isikuandmete hulka).
 • Kolmanda õigustatud isiku isikuandmeid töödeldakse vastavalt õigustatud isiku nõusolekule ja Patsiendi soovile.
 • Isikuandmete töötlemine toimub muude Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Teie õigused

Valvekliinik OÜ-le on olulised isikutele suunatud isikuandmetega seotud õigused. Õigused, mis on Teil olemas seoses enda isikuandmetega, nimetame alljärgnevalt:

 • Teil on igal ajal õigus pöörduda isikuandmete töötlemisega seotud küsimustega Valvekliinik OÜ poole kirjutades e-posti aadressile info@Valvekliinik.ee.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise lõpetamist või kustutamist (õigus olla unustatud).
 • Teil on õigus teha märge isikuandmete töötlemise/kogumise blokeerimiseks kasutatavate vormide teatud lahtrisse.
 • Teil on õigus igal ajal pöörduda Valvekliinik OÜ poole, et uuendada enda muutunud isikuandmeid.
 • Teil on õigus teada, kas meie valduses on Teie kohta käivat infot, pääseda juurde sellele teabele ja nõuda selle parandamist, kui see on vale.
 • Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kustutamist või blokeerimist, kui töötlemine on vastuolus eraelu puutumatust käsitlevate kohaldatavate õigusnõuetega.
 • Teil on õigus pöörduda seoses isikuandmete töötlemist puudutavate kaebustega Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Pöördumistele vastatakse hiljemalt 14 tööpäeva jooksul peale päringu kätte saamist. Juhul, kui päringu esitanud isiku poolt tuleb üleliigseid, samasisulisi ja liigselt koormavaid päringuid, on Valvekliinik OÜ-l õigus küsida päringule vastamise eest mõistlikku tasu.

Juhul, kui Valvekliinik OÜ-l ei ole võimalik rahuldada esitatud palvet, siis esitatakse keeldumise põhjendused.

Valvekliinik OÜ isikuandmete kaitse korra muutmine

Valvekliinik OÜ võib muuta Privaatsuspoliitikat igal ajal kooskõlas isikuandmete kaitse nõuetega.

Valvekliinik OÜ teeb avalikuks uuendatud Privaatsuspoliitika enda veebilehel.

Valvekliinik OÜ kontaktandmed

Isikuandmete kaitse korra kohta ootame küsimusi, märkusi ja muud informatsiooni aadressile info@valvekliinik.ee.