Psühholoog koolikiusamisest

Tänapäeva maailmas on üha olulisem rääkida koolikeskkonnas toimuvast kiusamisest ning selle ennetamisest. Kooli algus toob endaga kaasa uusi väljakutseid, eriti nende jaoks, kes on varem kogenud kiusamist. Siinkohal on oluline teada, kuidas toimida nii kiusamise ohvri, lapsevanema kui ka kõrvalolijana. Allpool on välja toodud mõned olulised teemad seoses kiusamisega ning praktilised soovitused, kuidas koolis turvalisust ja tuge tagada.

Mis on kiusamine?

Kiusamine on olukord, kus üht inimest pidevalt ja tahtlikult kahjustatakse. See võib avalduda mitmel erineval viisil, näiteks sõnade, tegude või sotsiaalse isolatsiooniga. Statistika näitab, et kuni 20% algklasside ja kuni 10% põhikooli lastest on kogenud süsteemset koolikiusamist.

Mida selles olukorras teha?

Kui laps satub kiusamise ohvriks, on oluline talle toeks olla. Abi küsimine ei ole nõrkuse tunnus, vaid julge samm olukorra lahendamisel. Kiusamine ei aita iseloomu kasvatada ega aita tulevikus probleeme lahendada. Klassiruumis mõjutab kiusamine terve klassi dünaamikat ning on oluline teadvustada, et selle vastu saavad seista nii õpilased kui ka õpetajad.

Kuidas last toetada? Kuidas lapsevanem saab oma last aidata?

 • Lapsega tuleks rääkida avatult ning pakkuda tuge ja mõistmist.
 • Lapsele tuleb selgitada, et ta ei ole kiusamises süüdi.
 • Looge turvaline keskkond ning toetage usaldussuhet lapsega.
 • Koos arutlege, kuidas lahendada üksikuid kiusamisolukordi.
 • Julgustage last tegelema hobidega ja suhtlema sõpradega, mis aitab tõsta tema enesekindlust.

Kuidas saab kõrvalolija aidata?

 • Kui näete kiusamist, ärge jätke seda enda teada. Teavitage sellest klassijuhatajat, aineõpetajat või kooli tugitiimi.
 • Julgustage kõrvalolijaid rääkima kiusamisest täiskasvanule.

Ohvrile endale

 • Kannataja ei ole kunagi süüdi kiusamises. Kiusamine on alati kiusaja valik.
 • Otsige abi täiskasvanult, kui kiusamise peatamine iseseisvalt ei õnnestu.
 • Rääkige täiskasvanule, millist abi te ootate.
 • Teavitage kooli kiusamisest, et saaksite vajalikku tuge ja abi.
 • Kui üks täiskasvanu ei reageeri tõsiselt, otsige teist täiskasvanut, kes teid kuulaks ja toetaks.

Teadlikkus kiusamisest ja selle vastu võitlemise võimalustest, on äärmiselt oluline. Koostöös kooli, lapsevanemate ning spetsialistidega saame luua turvalisema ja toetavama õpikeskkonna, kus kõigil lastel on võimalus õppida ja areneda ilma hirmuta.

Kerttu Randmaa, Psühholoog

koolikiusamine, kiusamine, valvekllinik