Valvekliinik

Valvekliiniku missioon on olla kättesaadav igale abivajajale ning pakkuda patsiendikeskset raviteenust just sellel hetkel, kui seda kõige enam vajatakse. Valvekliinik on tegutsenud üle viie aasta ning selle aja jooksul on abi saanud rohkem kui 12 000 patsienti, enam kui sajast riigist.

Pikaaegsete kogemustega arstid aitavad välja selgitada patsiendi tervisemure põhjuse ning anda juhised edaspidiseks raviks või uuringuteks.

Kontakt