Kadi Tomson

  • 2014 Tarton yliopiston lääketieteellinen tiedekunta
  • 2020 yleislääketieteeseen erikoistuminen

Kadi Tomson lähti yliopistolta valmistumisen jälkeen Suomeen, missä hän on vuosien aikana työskennellyt monissa pienemmissä ja isommissa sairaaloissa ja terveyskeskuksissa.

Nykyään hän keskittyy enemmän päivystykseen ensiapuosastolla, koska pitää työn vauhdikkuudesta siellä, haasteista ja vaikeista tilanteista, joissa ylittää itseään.
Kadi Tomson on Virossa aikaisemmin työskennellyt Tallinnan Ensiavussa hoitajana ja ryhmänjohtajana sekä ensiapuosastolla yleislääkärinä ja toiminut omalääkärin sijaisena.

Kadi Tomsonin tavoitteena on viestiä potilaan kanssa luottamuksellisesti ja auttaa häntä paitsi lääketieteellisen ongelman parissa, myös tarjota tietoa siitä, ettei ihminen ole yksin murheineen.